Museer

sletteb%c3%b8 brukt 2018

Dalane Folkemuseum

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910, og holdt de første årene til på Årstad i Egersund. I 1935 flyttet museet til Slettebø, 3 kilometer fra Egersund sentrum. Her finner du også museets administrasjons-bygg. Kjernen i det opprinnelige anlegget er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene, samt lysthus fra 1830-årene.

Lysthuset ble pusset opp og malt i de opprinnelige fargene i forbindelse med 200-års jubileet for Norges grunnlov i 2014.

Under 2. verdenskrig etablerte okkupasjonsmakta en militærleir på Slettebø. Museets håndverksavdeling og landbruksavdeling holder til i bygninger fra denne tida.

Museet har rike og omfattende samlinger på Slettebø. Spesielt kan nevnes den flotte samlingen av ovnsplater og ovner fra 1600- og 1700-tallet og jordbruksredskaper og kjøretøyer fra 1800-tallet. Museet har verksteder for flere typer håndverk, deriblant rokkemaker, urmaker, kammaker, bøkker, snekker og treskomaker.

Museets anlegg på Slettebø omfatter også et skolehus fra 1890-årene og ei stolpebu fra 1700-tallet. I 2000 ble området ytterligere utvidet, da museet overtok administrasjonsbygget fra den tidligere institusjonen Bakkebø. Bygningen fra 1955 er tegnet av Odd Brochmann. Den er nå pusset opp og rommer i dag kontorer, fotosamling, bibliotek, verksteder, arkiv og magasiner.

Åpningstider:
Medio juni- medio august; alle dager 11:00-17:00
Medio august-medio juni; stengt. Henvendelse til museets resepsjon.

Se ogå: www.dalanefolkemuseum.no
egersund fayancemuseum brukt 2018

Egersund Fayancemuseum

Egersund Fayancemuseum er et museum knyttet opp mot produksjonen til A/S Egersunds Fayancefabriks Co. (1847 – 1979).

I mer enn 132 år forsynte fabrikken i Egersund det norske folk med steintøy både til hverdag og fest. A/S Egersunds Fayancefabriks Co. hadde en usedvanlig omfangsrik produksjon med et vell av ulike modeller og dekorer. Gjennom den omfattende produksjonen gjenspeiles strømninger innenfor kunst- og moteverdenen i en lang periode.

Fabrikken ble stiftet i 1847 under navnet Egersunds Potteri. Grunnleggeren Johan Feyer hadde selv lært pottemakeri gjennom studier i Newcastle upon Tyne. I løpet av kort tid utviklet fabrikken seg til å bli Norges største steintøyprodusent.

Etter at fabrikken ble nedlagt i 1979 overtok Dalane Folkemuseum fabrikkens arkiv og gjenstandssamling. Dette danner grunnstammen i Egersund Fayancemuseum som ble etablert i 1986. I 2010 flyttet Egersund Fayancemuseum i nye moderne lokaler i Fabrikkgaten 2 der den gamle fabrikken i sin tid holdt til.

Egersund Fayancemuseum viser et utvalg av gjenstander fra fabrikkens lange historie. Utstillingene viser også hvordan fajansefabrikken utgjorde en hjørnestein i Egersunds by. Egersund Fayancemuseum har gjennomført universell utforming i alle ledd både med hensyn til adkomst og formidling. Her finner man et eget berøringsgalleri tilrettelagt for blinde og svaksynte der alle besøkende har anledning til å ta og føle på gjenstandene.
Museet har også butikk ved resepsjonen. Egersund Fayancemuseum er en avdeling av Dalane Folkemuseum.

Museets åpningstider:
Medio juni- slutten av august; hver dag 11:00-17:00
September-medio juni; onsdag-fredag 11:00-15:00, lørdag-søndag 11:00-17:00


Se også nettsted 
Hva skjer!
Kultur og festivaler
arrow
Alle arrangementer
arrow
Kalender Natur og friluft
arrow
Kalender Sentrum
arrow
Kalender Kultur og festivaler
arrow
Kalender Kurs og seminarer
Turistkontor
Turistinformasjonen
Åpen 1.juni – 31.august:
Mandag - lørdag, kl 10–16


 
Elvegaten 23, 4370 Egersund
turistkontoret@eigersund.kommune.no