Velkommen til en levende by med unike butikker med god fagkunnskap, stort utvalg og god service. Lokale matopplevelser og minnerike attraksjoner og festivaler.
Velkommen til en levende by med unike butikker med god fagkunnskap, stort utvalg og god service. Lokale matopplevelser og minnerike attraksjoner og festivaler.
« Tilbake
28.06.2018

BYVANDRING 2

Byvandring 2 har 9 fine stopp i byen.
img 2905

STOPP 8 - STRANDGATEN

img 2947
Fra kirken går turen ut Strandgaten med sin tette og varierte bebyggelse. Strandgaten var tidligere byens hovedgate. Den ble til etter en regulering som ble gjort i 1843. I det året raste det en stor brann som la i aske hele bebyggelsen fra området ved kirken og utover langs stranda. ⅔ av byen strøk med, i alt 92 bolighus i tillegg til sjøhus og boder.
 
Ved gjenoppbyggningen ble brannområdet regulert etter renessansebyens prinsipper, og byen fikk en moderne byplan etter rutenettsmodellen, dvs.rette gater i jevnt rutemønster. Mot sjøen lå kjøpmennenes og skipsredernes eiendommer, mens sjømenn, håndverkere m.v. holdt til i skråningen på motsatt side av gaten. 


STOPP 9 - SKRIVERBRYGGA

img 2911
Vi kan så ta en avstikker ned på Skriverbrygga og få et overblikk over Egersunds indre havn. byens fasade mot sjøen bærer tydelig preg av det betydning fiske og skipsfart har hatt. her finner vi fortsatt sjøbuer satt opp under de rike sildefiskeriene i forrige århundre, og vi finner handelsfirma som ble etablert for å betjene skipsfarten.
 
Byen legger stor vekt på å beholde denne historiske identitet, og vi bestreber oss på å gi nye bygninger i dette miljøet den form og de dimensjoner som tradisjonene krever. På andre siden av Vågen ligger fiskeforedlingsbedrifter og annen virksomhet. 


STOPP 10 - FEYLINGSBUA

img 2905
På Skriverbrygga fortsetter vi utover Strandgaten. På venstre side, i nr.49, ser vi den bygning som inntil 1987 var kommunens administrasjonsbygg. Litt lenger ute, ved krysset med Brattegaten, finner vi i nr.48 anlegget til Stiftelsen Feylingsbua - et anlegg som gir et autentisk bilde av en strandgård fra forrige århundre og som er nå utviklet som et kystkultursenter.


STOPP 11 - STRANDGATEN 43

img 2953
På andre siden av gaten ligger byens eneste fredete bolighus - Strangaten 43. Strandgaten 41 og 58 er også fredet. Etter å ha  beundret denne bygningen med sitt sladrespeil - en kan sitte i stua og ha full kontroll med gatelivet i begge retninger - og sine velbevarte klassisistiske inngangspartier, tar vi opp Brattegaten til Nygaten.


STOPP 12 - BILSTADHUSET: NYGATEN 14 (11)

bilstadhuset
Dette huset, som de fleste andre i området, er også bygd rett etter brannen. Det som gjør dette spesielt, er at det fremdeles står slik det ble bygd, med original kledning, vinduer og taktekking. I husets fløy langs Øvre Bekkegate var det et seilmakerverksted. Dette er stadig intakt, og redskapene som ble brukt virksomheten er også på plass. På eiendommen står også en liten låve med fjos - det var svært vanlig i forrige århundre at byfolk holdt husdyr. Bilstadhuset eies nå av Dalane Folkemuseum hvor omvisning kan avtales.


STOPP 13 - SKRIVERALLMENINGEN

img 2912
Fortsetter vi i Nygaten i retning sentrum igjen, kommer vi straks ut i Skriverallmenningen som har fått sitt navn fordi sorenskriveren bodde ved den. Vis a vis ser vi den gamle skolebygningen. Her har det vært drevet skole siden bygningen ble oppført etter brannen, først folkeskole og siden gymnas.
 
Skriverallmenningen har fått sin bredde og sitt rette løp fordi den skulle fungere som branngate. En nyttig lærdom av bybrannen var nemlig at det måtte være god avstand mellom bebyggelsen noen steder, slik at en lettere kunne avgrense en brann dersom katastrofen skulle være ute nok en gang. Midt i gaten er det plantet en rekke lindetrær. 


STOPP 14 - PEDER CLAUSENS GATE

peder clausens gate
Vi fortsetter opp Årstadgaten til Peder Clausens gate. Grunnen til at Egersund også har sin Peder Clausens gate er at Peder Clausen Friis var født her i 1545. Han er kjent for sine historisk-geografiske skrifter og for sin oversettelse av Snorres Heimskringla. 


STOP 15 - PRISCILLA PRESLEYS PLASS

img 2924
Stjerne i bakken øverst i Kirkegaten viser Priscilla Presleys plass. I det hvitmalte huset ved siden av (se etter blått skilt) vokste bestefaren hennes opp.


STOPP 16 - JOHAN FEYERS GATE

img 2945
Vi fortsetter opp Årstadgaten til Johan Feyers gate, som i likhet med Skriverallmenningen også er regulert som branngate.
Gata har sitt navn etter Johan Feyer som grunnla Egersund Fayancefabrikk.
 
Ser vi ned Johan Feyers gate finner vi Storgaten 12, som ble restaurert og tatt i bruk som hotell i 1995. Peder Clausens gate munner ut i Lerviksbakken, den tredje branngata i byen. Nederst i bakken ser vi Kjell Grette Christensens skulptur ‘Piken med munnspiller’. 
 
Tilbake
Visit Egersund
​Adresse:
Elvegaten 23,
4370 Egersund

Sesongåpent:
man–lør: 10:00–16:00
Fra 01.juni til og med 31.august