« Tilbake

BYVANDRING 1

Byvandring 1 har 7 fine stopp i byen.

STOPP 1 - TURISTINFORMASJON

Egersund by med sine ca. 11000 innbyggere er det naturlige senter både i kommunen Eigersund (ca.15000 innb.) og regionen Dalane, som dessuten består av kommunene Bjerkreim, Lund og Sokndal. Navnet Eigersund kommer av den gammelnorske betegnelsen på sundet mellom Eigerøy og fastlandet: Eikundarsund (Eikund betyr øya som har mye eik).
Fisket har bestandig betydd mye for befolkningen i byen og kystdistriktet. Skipsfartsnæringen var tidligere også betydningsfull, men den forsvant sammen med seilskipene. I dag er det handel og tjenesteyting som preger Egersund sentrum, mens industri- og håndverksbedrifter holder til i områder omkring byen. 


STOPP 2 - EGERSUND FAYANCE MUSEUM

fayancemuseum
Leiren på Eigerøy var grunnlaget for den store fayanceindustrien i Egersund. Fabrikken Egersunds Potteri, etablert av Johan Feyer i 1847, var i virksomhet i 132 år. Mange fine eksempler på produksjonen er vist på Egersund Fayancemuseum, som finnes midt i sentrum - på det samme sted hvor den gamle fabrikken lå. I tillegg til utstillinger og installasjoner knyttet til industriens historie, tilbyr museet et utvalg av arrangementer.


STOPP 3 - MAGMA GEOPARK OG MEIERIET

Meieriet i Elvegaten var det andre meieriet i Egersund etter at det gamle meieriet i Johan Feyers gate fikk for liten kapasitet. Meieriet stod ferdig i 1929, med 185 andelseiere og ca. 900 kyr. I 1956 ble produksjonen utvidet og mot slutten av 1990-tallet foregikk distribusjonen kun av ferdigtappet melk frem til 1997 hvor meieriet ble lagt ned.
Kronprincesse Mette Marit har røtter herfra; hennes mor ble født og bodde ved det gamle meieriet. Bestefaren hennes var meieribestyrer. I dag ligger Magma Geopark sine kontorer i den gamle bygningen til Egersnd Meieri. Informasjon kan fås i Magma Geopark sine lokaler og turistinformasjonen samt nettsider og app. 


STOPP 4 - ELVEGATEN

Egersund med sine tettstående trehus og med tidligere åpne ildsteder har vært utsatt for 6 større og mindre bybranner i henholdsvis; 1817, 1843, 1859, 1862 og 1961. Tre av disse brannene gjorde så omfattende skader på byen at det i ettertid ble gjennomført fysiske endringer på utformingen av byen for å forhindre lignende hendelser igjen. Gjennom reguleringsplanene fra 1843, 1859 og 1962 ble det lagt fokus på lettere ferdsel og bedre brannsikkerhet.
Frem til 1900-tallet var trebygningene fargerike og bare et fåtalls hus var hvitmalt. Da den billige zinkbaserte malingen kom på markedet, var hvitt den dyreste fargen og ble brukt av de rike og velstående. Da hvitfargen ble billig ble hvit en farge alle ville ha. Egersund var i 1840-årene preget av industri og røyken fra fabrikken la et sotbelegg på de hvitmalte husene. På grunn av fayancefabrikken ble derfor Egersund aldri en hvit by, men beholdt sin varierte og spennende fargeprakt. 


STOPP 5 - LERVIKA

img 2939
Fra Lerviksbakken kommer vi ned i Lervika hvor flere sjøbuer viser hvor strandkanten gikk fra gammelt av. I dag heter plassen foran buene offisielt Nytorget. Herfra går vi langs en av buene opp i Storgaten. 


STOPP 6 - GRISETORGET OG HAUEN 

img 2929
Som avslutning legger vi turen innom Haugen, Egersunds ‘middelalderby’. Selv om bygningene her opp gjennom tidene sikkert har gjennomgått stadige endringer er tuftene de samme som da område ble utbygd, sannsynligvis i tiden 1750-1800. Haugen har grodd opp av seg selv, utviklet seg ut fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. Her var boliger, uthus, verksteder, løer og fjøs i skjønn forening. Området var sterkt truet av riving på slutten av 70-tallet, men fremstår nå i rehabilitert form med forretninger, kro, m.v. 


STOPP 7 - EGERSUND KIRKE

egersund kirke
Det har vært kirke i Egersund allerede i tidlig kristen tid. I middelalderen var det to kirker her, St.Maria kirke og St.Laurenti kapell. Sannsynligvis sto St.Maria kirke på samme sted som Egersund kirke. Dette har alltid vært et hellig sted. Her var brygge allerede i vikingtiden og her lå kongens leidangsbu der skatter og avgifter ble betalt og der leidangskipet lå.

Kirken er byens eldste gjenstående bygning - det er påvist at deler av den er fra 1620-årene. Den fikk sitt nåværende utseende i 1785-88, etter at omfattende bygningsarbeider var blitt gjennomført. Innvendig er den endret flere ganger siden da, bl.a. er galleriene bygd etter som befolkningen økte. I 1888 var den Rogalands nest største kirke med 1160 sitteplasser. 
 
 
Tilbake til oversikten

Relaterte artiklerBYVANDRING 2

Byvandring 2 har 9 fine stopp i byen.
Les mer »BYVANDRING 1

Byvandring 1 har 7 fine stopp i byen.
Les mer »Historisk trehusbebyggelse

Egersund by har en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Strandgaten var tidligere byens hovedgate. Den ble til etter en regulering i 1843 da en stor brann la hele bebyggelsen i aske. Ved gjenoppbyggingen fikk ytre bydel rette gater i jevnt rutemønster. En verneverdig by med trehus som strekker flere hundre år tilbake i tid. Alle oppfordres til en Byvandring i Egersund, om du bor her eller ikke. Her finner vi mer historie enn vi kan tenke oss. Fra Egersund Kirke som har sin historie fra langt tilbake i Vikingtiden, til Egersund Fayancefabrik. La oss ikke glemme Sjøhusrekken som ikke lar seg kue av høy- eller lavvann,. Mest fordi vi ikke har tidevann i havnen.
Last ned app til Magma Geopark og få mange turbeskrivelser og audiovisuell beskrivelse av byvandring i Egersund. Fås på engelsk og norsk. Gratis og tilgjengelig i App Store og Google Play.

På turistkontoret kan du finne brosjyrer for en byvandringstur på egenhånd.

 Bli med på en byvandring!
-------------------------------------------------------------------------------------------