Dalane Folkemuseum

Dalane Folkemuseum er regionsmuseet for Dalane, den sørligste delen av Rogaland. Museet ble grunnlagt i 1910 og administrasjon og hovedsamling holder til på Slettebø i Egersund. Kjernen i det opprinnelige anlegget er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene, samt lysthus fra 1830-årene.

Museet har rike og omfattende samlinger på Slettebø. Spesielt kan nevnes den flotte samlingen av ovnsplater og ovner fra 1600- og 1700-tallet og jordbruksredskaper og kjøretøyer fra 1800-tallet. Museet har verksteder for flere typer håndverk, deriblant rokkemaker, urmaker, kammaker, bøkker, snekker og treskomaker.
Museets anlegg på Slettebø omfatter også et skolehus fra 1890-årene og ei stolpebu fra 1700-tallet. I 2000 ble området ytterligere utvidet, da museet overtok administrasjonsbygget fra den tidligere institusjonen Bakkebø. Bygningen fra 1955 er tegnet av Odd Brochmann. Den er nå pusset opp og rommer i dag kontorer, fotosamling, bibliotek, verksteder, arkiv og magasiner.
 
sletteb%c3%b83

Egersund Fayancemuseum

Egersund Fayancemuseum forteller historien til Egersund Fayancefabrik, som i 132 år forsynte det norske folk med steintøy til både hverdags og fest. Forskjellige strømninger innen kunst og trend gjenspeiles i den omfattende produksjonen. Egersund Fayancemuseum viser et utvalg av gjenstander fra fabrikkens lange historie. Utstillingene viser også hvordan fajansefabrikken utgjorde en hjørnestein i Egersunds by.

Egersund Fayancemuseum har gjennomført universell utforming i alle ledd både med hensyn til adkomst og formidling. Det er et eget berøringsgalleri spesielt for blinde og svaksynte der alle besøkende har anledning til å ta og føle på gjenstandene. Museet holder til i 2. etasje i fabrikkens gamle lokaler i Egersund sentrum. I dag finner man òg kjøpesenteret Amfi Eikunda her.
 
egersundfayancemuseum1
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund