tengesdal

Friluftsliv i Eigersund Kommune

Anbefalte Turer

Se vår liste over anbefalte turer i Eigersundsområdet. Disse turplassene passer for store og små og garanterer for spennende naturopplevelser.
Les mer her...
 

Utstyrsbanken

Dalane Friluftsråd har etablert ustyrsbank for Dalane i den gamle stallkroa på Bakkebø i Eigersund. Det er særlig utstyr til friluftsliv som kan leies. Eksempler på utstyr er: kanoer, kajakker, redningsvester, lavvoer, slalomski, langrennski, skøyter, truger, telt, ryggsekker, kokeutstyr, snowboard, alpinhjelmer, pulker, sykler m/hjelm, kjelker/akebrett, kompass, gps, liggeunderlag og lignende.

Kontakt Dalane Friluftsråd:
51 46 10 38
post@friluftsrad-dalane.no 
www.friluftsrad.no/dalane

Magma Geopark

Geologien i Egersund er i verdensmålestokk unik. Anortositt - bergarten vi har mest av - må du faktisk til månen for å se mer av på et sted! Historien begynte allerede for 1,5 milliarder år siden, da rødglødende magma og himmelhøye fjell preget grunnen i området. Gjennom millioner av år har isbreer formet det karakteristiske landskapet vi har i dag.
Les mer på www.magmageopark.com

Naturen

Byr på et opprørt steinhav hvor hver bølgedal byr på nye og spennende turmål

Dalane lar seg vanskelig beskrive i korte ordelag. Førsteinntrykket vil nok for mange være bratt fjell og trange daler, eller et småkupert bergknauslandskap med treløse lyngheier og snaue bergknauser – men Dalane er langt mer enn som så...

Les mer...
 

Vestkystparken og Skjærgården

Vestkystparken er Vestlandets ”skjærgårdspark”, opprettet i 1997. Dermed er det  sammenhengende skjærgårdsparker  fra Svenskegrensen til grensen mot Sogn og Fjordane. Dette er gjort for å bedre tilbudet for brukerne, ved at friluftsområdene som ligger til sjø får et effektivt tilsyn, god skjøtsel og riktig tilrettelegging gjennom samarbeid.

Les mer...
 

Opplev Dalane

I historiske tråkk fra hav til høyfjell. Fra gammelt av har det vært et godt utviklet samferdselsnett i Dalane. Det meste av dette var enkle tråkk, men også forseggjorte slep og veger. I vår moderne tidsalder har mange av disse mistet sin funksjon og blitt liggende ubrukt. 

Med utgangspunkt i det gamle samferdselsnettet er det i dag ryddet og merket 140 km sammenhengende turløyper fordelt på to hovedtraseer. Løypenettet går under navnet Opplev Dalane.

Les mer...

Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd (DF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, som utgjør Dalaneregionen. Regionen ligger helt sør i Rogaland fylke og har et flateareal på 1.800 km2. Innbyggertallet er på drøye 22.000.
Les mer her
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund