Redninggsskøyten, Kirken, H.E. Seglem

En vandrer ser...

Egersund by har en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Strandgaten var tidligere byens hovedgate. Den ble til etter en regulering i 1843 da en stor brann la hele bebyggelsen i aske. Ved gjenoppbyggingen fikk ytre bydel rette gater i jevnt rutemønster.
En verneverdig by med trehus som strekker flere hundre år tilbake i tid. Alle oppfordres til en Byvandring i Egersund, om du bor her eller ikke. Her finner vi mer historie enn vi kan tenke oss. Fra Egersund Kirke som har sin historie fra langt tilbake i Vikingtiden, til Egersund Fayancefabrik. La oss ikke glemme Sjøhusrekken som ikke lar seg kue av høy- eller lavvann,. Mest fordi vi ikke har tidevann i havnen.
Last ned app til Magma Geopark og få mange turbeskrivelser og audiovisuell beskrivelse av byvandring i Egersund. Fås på engelsk og norsk. Gratis og tilgjengelsig i Appstore og Googleplay.
På turistinformasjonen kan duu få en brosjyre på byvandringen (engelsk og norsk)
Du kan også gå inn på http://www.eigersund.kommune.no/egersund-by-paa-egenhaand.4756709-154055.html for å få guide og forslag til byvandring på egenhånd.
Egersund Kirke har spilt en stor rolle i byens historie og har alltid hatt status som et hellig og sentralt sted. På folkemunne var plassen kalt Heidningeholmen og har en historie som strekker seg tilbake like lenge som Egersunds historie. Gjennom vikingtiden lå kongenes skip her med oppdrag å innkreve skatt. Fra romerriket til moderne tider har kirken vært sentral for kristendommen i regionen. Dagens versjon av kirken ble påbegynt på 1600-tallet.
Sjøhusrekken som er godt bevart kan man se i indre havn av Egersund. Disse er unike for området og grunnen er at sydvest for Egersund, utenfor Eigerøy, ligger det et såkalt amfidromisk punkt, dvs. et nullpunkt i havet i forhold til tidevannet. Tidevann fra to forskjellige retninger, nemlig den engelske kanal og nord for Skottland, treffes her og nøytraliserer hverandre. Resultatet er at det ikke er forskjell på flo og fjære i Egersund. Langs kysten av vestlandet og sørlandet er det på grunn av dette nullpunktet heller ikke store tidevannsforskjeller.
Skrivergården er en av de mest karakteristiske bygningene i Egersund. Oppført av sorenskriver Christian Feyer i 1846 og bygget i senempirestil. Den idylliske parken på motsatt side av gaten var tidligere eiendommens hage. Rundt 1870 ble bygningen kjøpt av kommunen og siden brukt som middelskole og gymnas. Nå disponeres den til kontorer.
Bilstadhuset tar besøkende over 100 år tilbake i tid. Her finner en et hjem som har originalt interiør, ikke bare med rominndeling, tapeter og farger, men også møbler og innbo er inntakt fra tidlig 1900-tall. Bilstadhuset gir et lite og unikt historisk innblikk i livet til en Egersundsfamilie. For omvisning kontakt Dalane Folkemuseum.
Pricilla Presleys plass er markert med en stjerne i bakken øverst i Kirkegaten. Her i et lite hvitmalt trehus vokste hennes bestefar opp (markert med plakett på husveggen).
Hauen er en unik del av Egersund Sentrums historie. Denne intime oasen av trebygg inni byen har vokst sammen med byen. Selv om bygningene gjennom tidene har gjennomgått stadige endringer, er tuftene de samme som da området ble utbygd i tiden 1750-1800. Her har ingen byplan påvirket utviklingen av bygningene og boliger, uthus, verksteder, løer og fjøs har ligget i tett forening. I dag kan en nyte litt av alt den moderne verden kan tilby, ettersom Hauen tilbyr både butikker, restauranter og en av Egersunds to sjokoladefabrikker.
Meieriet her har kronprinsesse Mette Marit solide røtter. Hennes mor ble født her og bodde sine første år ved det gamle meieriet hvor bestefaren var meieribestyrer.
Fargeprakt
Et slående trekk ved trehusbebyggelsen i Egersund er de mange fargene som preger husene i bybildet. Mens de andre byene langs sørkysten av Norge, fra Kragerø til Skudeneshavn er hvite blir en møtt av et koloristisk mangfold i Egersund. Frem til begynnelsen av 1900 tallet hadde alle trebyene dette fargerike utseendet. Bare et fåtall hus var hvite. Da den billige zinkbaserte hvitmalingen kom på markedet var hvitt den dyreste fargen og ble brukt av de rike og velstående. Da hvitfargen ble billig ble hvit en farge alle ville ha. I motsetning til de andre kystbyene var Egersund alt fra slutten av 1840-årene preget av industri. Røyken fra fabrikken la et sotbelegg på de hvitmalte husene. På hus med andre farger var sotlaget mindre synlig. På grunn av fayancefabrikken ble derfor Egersund aldri en hvit by, men beholdt sin varierte og spennende fargeprakt.
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund