Byvandring i Egersund / City walk in Egersund

byvandring
Bli med på en gratis byvandringstur i Egersund med kjekke guider fra Magma Geopark!
Bli kjent med Egersundshistorie, lokaliteter og interessante fakta om byen. Visste du hvorfor det er så mange fargerike hus i Okka by? Det skal du finne ut i løpet av turen.
Etter 16 stoppesteder rundt i byen avsluttes turene med musikkstund i kirken.

We invite you tu join a free city walk in Egersund with our great guides from Magma Geopark!
Get to know the history of Egersund, the localities and interesting facts about the city. Did you know why there are so many colourful houses in Okka by? Well, you'll find out during the tour.
After 16 stops around the city center, the tours will end with a music event in church.
Welcome!
 
Tid og sted:
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund