Informasjonsmøte: "Dette er min historie"

infom%c3%b8te grand
Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Møtet er helt uforpliktende.

Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Informasjonsmøtet arrangeres i samarbeid med barneverntjenesten i Dalane

Du vil få høre de personlige historiene til:
- Fosterforeldre som vil fortelle om bakgrunnen for å bli fosterforelder og hvilke erfaringer det har gitt.
- En biologisk forelder, som vil gi deg et bilde av hva det betød å miste omsorgen for sitt barn, og om samarbeidet med fosterfamilien og barneverntjenesten.
- Fosterbarn som gjennom sin historie vil fortelle om hva det har betydd å få en ny omsorgssituasjon.

Videre vil rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Stavanger orienterer om fosterhjemsarbeid og svare på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave.

Det vil bli enkel bevertning underveis i møtet.

Dersom møtedato ikke passer for deg, er du velkommen til å ta kontakt for å avtale en uforpliktende samtale.

Ansvarlig for dette informasjonsmøtet er: Hans-Ole Solheim og Edel Kløvfjell Stang


Vil du vite mer?
Kontakt Hans-Ole Solheim eller Edel Kløvfjell Stang på mail hans.ole.solheim@bufetat.no tlf. 466 19 413, edel.klovfjell.johansen@bufetat.no tlf. 466 19 515.
Tid og sted:
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund