flyfoto-egersund-ftg-00055-1024 (2)

Dalanekysten - Vestkystparken og Skjærgården

Vestkystparken er Vestlandets ”skjærgårdspark”, opprettet i 1997. Dermed er det  sammenhengende skjærgårdsparker  fra Svenskegrensen til grensen mot Sogn og Fjordane. Dette er gjort for å bedre tilbudet for brukerne, ved at friluftsområdene som ligger til sjø får et effektivt tilsyn, god skjøtsel og riktig tilrettelegging gjennom samarbeid.[Dalanekysten]
 
Dalane friluftsråd er medlem av Vestkystparken og har innført driftskonseptet som betegnes Skjærgårdstjenesten. Friluftsrådet har to kommuner med kystlinje - Eigersund og Sokndal. Per i dag er det kun sikret og tilrettelagt båtutfartsområder i Eigersund kommune.
 
Til forskjell fra de øvrige friluftsrådene i Vestkystparken, har ikke Dalane Friluftsråd det praktiske ansvaret for drift av båtutfartsområdene. Dette tilligger den aktuelle kommune. Driftsenheten er opprettet som Skjærgårdstjenesten i Dalane, hvor Dalane friluftsråd er driftsenhetens styre.
 
Skjærgården i Egersund står i en særstilling, da annen skjærgård nærmest er fraværende på kyststrekningen mellom Lista og Tungenes. Dette er også årsaken til at en stor del av fritidsbåttrafikken på denne strekningen søker havn i Eigersund. Hovedvekten av de tilrettelagte båtutfartsområdene ligger i den nordre innseilingen til Egersund havn. Det er også dette området som blir mest nyttet av båtfolket. 
 
Vestkystparken har over 70.000 registrerte fritidsbåter. I Eigersund kommune er det registerert ca 2.200 båter i Småbåtregisteret. Dvs. at Eigersund er den 4. største småbåtkommunen i Rogaland. Med de arealmessige begrensninger som er knyttet til skjærgården i Dalane, resulterer dette i intensiv bruk av tilrettelagt områder og stort driftsbehov.


All tekst fra Dalane Friluftsråd.
egersund sentrumsforening-footer-logo2
instagram
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund
kart
instagram
twitter
facebook

Egersund Sentrumsforening

Kontakt:
Mobil: 474 69 666
leder@egersund-sentrumsforening.no
Adresse:
Strandgaten 49
4370 Egersund